Dwie trzecie globalnych celów zrównoważonego rozwoju dotyczących dzieci może nie zostać osiągniętych do 2030 r.

Według najnowszego raportu UNICEF obecne tempo realizacji założeń przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. oznacza, że do 2030 r. zaledwie 25 proc. dziecięcej populacji świata będzie żyło w krajach, które te cele osiągną. Aby temu zapobiec, państwa muszą kwest...
300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

Po ponad dekadzie toczącego się konfliktu, dzieci w Libii dotknęła kolejna tragedia. Cyklon Daniel, który uderzył we wschodnią część kraju, pochłonął życie ponad 5 tys. osób, tysiące uznaje się za zaginione. Zniszczone domy, szpitale, szkoły i inna niezbędna infrastruktu...
Co najmniej 100 tys. dzieci dotkniętych trzęsieniem ziemi w Maroku

Trzęsienie ziemi, które w piątek późnym wieczorem nawiedziło Maroko, było najsilniejsze od 1960 r. Według szacunków ucierpiało w nim ponad 300 tys. osób, z których jedna trzecia to dzieci. UNICEF jest gotów, aby w razie potrzeby podjąć na miejscu działania humanitarne, w...
Tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Maroku

W piątek wieczorem trzęsienie ziemi o sile 6,9 stopnia nawiedziło Maroko. Na bieżąco monitorujemy sytuację na miejscu i jeśli tylko będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi w każdej chwili uruchomić swoje wsparcie. Katastrofy naturalne, powodzie, konflikty – UNICEF jest wsz...
Niemal we wszystkich krajach Afryki dzieci są narażone na skutki kryzysu klimatycznego

Tylko 2,4% globalnego finansowania klimatycznego jest przeznaczane na wsparcie dzieci – to wnioski z nowego raportu UNICEF. Jednymi z najbardziej narażonych na negatywny wpływ zmian klimatu są najmłodsi zamieszkujący 48 z 49 krajów Afryki. Środki finansowe są niezbędne, ...
Nowe wytyczne Komitetu Praw Dziecka. ONZ wzywa państwa do działań na rzecz praw dzieci w związku z kryzysem klimatycznym

Po raz pierwszy w historii Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych wyraźnie potwierdził prawo dzieci do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska, wydając kompleksową interpretację obowiązków państw członkowskich wynikających z Konwencji o prawach dziecka.
Niezależnie od okoliczności, często z narażeniem życia – pracownicy humanitarni działają wszędzie tam, gdzie jest to konieczne

Złożona sytuacja geopolityczna, kryzys ekonomiczny, katastrofy naturalne i rosnące potrzeby humanitarne w wielu obszarach świata powodują, że wyzwania stojące przed pracownikami organizacji humanitarnych są coraz poważniejsze. Ich praca wiąże się też ze stale obecnym zag...
Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie są kluczowi dla przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotk...
UNICEF Polska zaprasza na Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Dzieci pozbawione relacji rodzinnych mają dodatkowo utrudniony start w życiu. Energię do rozwoju i czerpania radości z dzieciństwa może im dawać zaangażowanie w sport, czego najlepszym przykładem są rozgrywane w Warszawie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce...
Wykluczenie transportowe w Polsce narusza podstawowe prawa dzieci

Dzieci i młodzież są jedną z grup najmocniej narażonych na negatywne skutki wykluczenia transportowego. Szacuje się, że w Polsce doświadcza go 15 mln osób, ale jak dotąd nikt nie sprawdził, ile wśród nich jest dzieci. Mając na uwadze doraźne i długofalowe konsekwencje te...
Dwie trzecie globalnych celów zrównoważonego rozwoju dotyczących dzieci może nie zostać osiągniętych do 2030 r.

Według najnowszego raportu UNICEF obecne tempo realizacji założeń przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. oznacza, że do 2030 r. zaledwie 25 proc. dziecięcej populacji świata będzie żyło w krajach, które te cele osiągną. Aby temu zapobiec, państwa muszą kwest...
300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

Po ponad dekadzie toczącego się konfliktu, dzieci w Libii dotknęła kolejna tragedia. Cyklon Daniel, który uderzył we wschodnią część kraju, pochłonął życie ponad 5 tys. osób, tysiące uznaje się za zaginione. Zniszczone domy, szpitale, szkoły i inna niezbędna infrastruktu...
Co najmniej 100 tys. dzieci dotkniętych trzęsieniem ziemi w Maroku

Trzęsienie ziemi, które w piątek późnym wieczorem nawiedziło Maroko, było najsilniejsze od 1960 r. Według szacunków ucierpiało w nim ponad 300 tys. osób, z których jedna trzecia to dzieci. UNICEF jest gotów, aby w razie potrzeby podjąć na miejscu działania humanitarne, w...
Tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Maroku

W piątek wieczorem trzęsienie ziemi o sile 6,9 stopnia nawiedziło Maroko. Na bieżąco monitorujemy sytuację na miejscu i jeśli tylko będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi w każdej chwili uruchomić swoje wsparcie. Katastrofy naturalne, powodzie, konflikty – UNICEF jest wsz...
Niemal we wszystkich krajach Afryki dzieci są narażone na skutki kryzysu klimatycznego

Tylko 2,4% globalnego finansowania klimatycznego jest przeznaczane na wsparcie dzieci – to wnioski z nowego raportu UNICEF. Jednymi z najbardziej narażonych na negatywny wpływ zmian klimatu są najmłodsi zamieszkujący 48 z 49 krajów Afryki. Środki finansowe są niezbędne, ...
Nowe wytyczne Komitetu Praw Dziecka. ONZ wzywa państwa do działań na rzecz praw dzieci w związku z kryzysem klimatycznym

Po raz pierwszy w historii Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych wyraźnie potwierdził prawo dzieci do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska, wydając kompleksową interpretację obowiązków państw członkowskich wynikających z Konwencji o prawach dziecka.
Niezależnie od okoliczności, często z narażeniem życia – pracownicy humanitarni działają wszędzie tam, gdzie jest to konieczne

Złożona sytuacja geopolityczna, kryzys ekonomiczny, katastrofy naturalne i rosnące potrzeby humanitarne w wielu obszarach świata powodują, że wyzwania stojące przed pracownikami organizacji humanitarnych są coraz poważniejsze. Ich praca wiąże się też ze stale obecnym zag...
Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie są kluczowi dla przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotk...
UNICEF Polska zaprasza na Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Dzieci pozbawione relacji rodzinnych mają dodatkowo utrudniony start w życiu. Energię do rozwoju i czerpania radości z dzieciństwa może im dawać zaangażowanie w sport, czego najlepszym przykładem są rozgrywane w Warszawie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce...
4
5
6
7
8
9
10