Stale rośnie liczba osób przesiedlonych – w 2022 r. było to ponad 108 mln