Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie są kluczowi dla przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotk...
UNICEF Polska zaprasza na Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Dzieci pozbawione relacji rodzinnych mają dodatkowo utrudniony start w życiu. Energię do rozwoju i czerpania radości z dzieciństwa może im dawać zaangażowanie w sport, czego najlepszym przykładem są rozgrywane w Warszawie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce...
UNICEF Polska: nikomu nie odmawiamy możliwości wspierania darowiznami naszych działań na rzecz dzieci

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami pragniemy wyjaśnić, że nie odrzuciliśmy darowizny ze strony Behemoth Webstore. Przedstawiciel firmy– mimo jasno wyrażonej przez nas propozycji – nie zdecydował się jednak na wsparcie działań UNICEF Polska.
Wsparcie w miejscu pracy kluczowe dla poprawy wskaźników karmienia piersią

W ciągu ostatnich 10 lat wiele krajów poczyniło znaczne postępy w zwiększaniu wskaźnika wyłącznego karmienia piersią. Odpowiednia ochrona i wsparcie, szczególnie w miejscu pracy, mogą przyczynić się do dalszej poprawy w tym zakresie. Obchodzony na początku sierpnia Świat...
UNICEF Polska apeluje do partii politycznych o podjęcie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Choć liczba psychiatrów dziecięcych rośnie, specjalistów nadal jest zdecydowanie za mało, aby odpowiedzieć na stale rosnące potrzeby najmłodszych. Problemem jest też długi czas oczekiwania na wizyty. W związku z tym UNICEF Polska apeluje do ugrupowań politycznych, aby kw...
50% dzieci w Europie i Azji Środkowej jest narażonych na częste fale upałów

Raport UNICEF wskazuje, że około połowa dzieci w Europie i Azji Środkowej (92 mln) jest narażona na wysoką częstotliwość występowania fal upałów. To dwukrotnie więcej niż średnia światowa. Dzieci z powodu rosnących temperatur doświadczają ryzyka wystąpienia poważnych cho...
100 dni konfliktu w Sudanie: 435 dzieci zostało zabitych

Brutalny konflikt zbrojny w Sudanie trwa już 100 dni. Z danych wynika, że w tym czasie co najmniej 435 dzieci zostało zabitych, a 2025 rannych - średnio więcej niż jedno dziecko co godzinę. Liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. W Sudanie 13,6 mln dzieci potrz...
Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi głównym celem projektu UNICEF i Spotify

Skuteczna pomoc młodym ludziom i wspieranie ich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego – to podstawowy cel współpracy UNICEF i Spotify. Partnerstwo ma za zadanie łączyć możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki popularnej platformie streamingowej oraz boga...
Poziom szczepień na świecie powoli się poprawia, ale nie osiągnął jeszcze skali sprzed pandemii

W 2022 r. udało się zaszczepić o 4 mln dzieci więcej niż rok wcześniej. Choć średnia skala wyszczepialności uległa w minionym roku poprawie, nadal daleko jej do wartości sprzed pandemii. Najnowszy raport UNICEF i WHO pokazuje także nierówny rozkład tempa odzyskiwania wcz...
Niezależnie od okoliczności, często z narażeniem życia – pracownicy humanitarni działają wszędzie tam, gdzie jest to konieczne

Złożona sytuacja geopolityczna, kryzys ekonomiczny, katastrofy naturalne i rosnące potrzeby humanitarne w wielu obszarach świata powodują, że wyzwania stojące przed pracownikami organizacji humanitarnych są coraz poważniejsze. Ich praca wiąże się też ze stale obecnym zag...
Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie są kluczowi dla przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotk...
UNICEF Polska zaprasza na Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Dzieci pozbawione relacji rodzinnych mają dodatkowo utrudniony start w życiu. Energię do rozwoju i czerpania radości z dzieciństwa może im dawać zaangażowanie w sport, czego najlepszym przykładem są rozgrywane w Warszawie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce...
UNICEF Polska: nikomu nie odmawiamy możliwości wspierania darowiznami naszych działań na rzecz dzieci

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami pragniemy wyjaśnić, że nie odrzuciliśmy darowizny ze strony Behemoth Webstore. Przedstawiciel firmy– mimo jasno wyrażonej przez nas propozycji – nie zdecydował się jednak na wsparcie działań UNICEF Polska.
Wsparcie w miejscu pracy kluczowe dla poprawy wskaźników karmienia piersią

W ciągu ostatnich 10 lat wiele krajów poczyniło znaczne postępy w zwiększaniu wskaźnika wyłącznego karmienia piersią. Odpowiednia ochrona i wsparcie, szczególnie w miejscu pracy, mogą przyczynić się do dalszej poprawy w tym zakresie. Obchodzony na początku sierpnia Świat...
UNICEF Polska apeluje do partii politycznych o podjęcie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Choć liczba psychiatrów dziecięcych rośnie, specjalistów nadal jest zdecydowanie za mało, aby odpowiedzieć na stale rosnące potrzeby najmłodszych. Problemem jest też długi czas oczekiwania na wizyty. W związku z tym UNICEF Polska apeluje do ugrupowań politycznych, aby kw...
50% dzieci w Europie i Azji Środkowej jest narażonych na częste fale upałów

Raport UNICEF wskazuje, że około połowa dzieci w Europie i Azji Środkowej (92 mln) jest narażona na wysoką częstotliwość występowania fal upałów. To dwukrotnie więcej niż średnia światowa. Dzieci z powodu rosnących temperatur doświadczają ryzyka wystąpienia poważnych cho...
100 dni konfliktu w Sudanie: 435 dzieci zostało zabitych

Brutalny konflikt zbrojny w Sudanie trwa już 100 dni. Z danych wynika, że w tym czasie co najmniej 435 dzieci zostało zabitych, a 2025 rannych - średnio więcej niż jedno dziecko co godzinę. Liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. W Sudanie 13,6 mln dzieci potrz...
Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi głównym celem projektu UNICEF i Spotify

Skuteczna pomoc młodym ludziom i wspieranie ich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego – to podstawowy cel współpracy UNICEF i Spotify. Partnerstwo ma za zadanie łączyć możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki popularnej platformie streamingowej oraz boga...
Poziom szczepień na świecie powoli się poprawia, ale nie osiągnął jeszcze skali sprzed pandemii

W 2022 r. udało się zaszczepić o 4 mln dzieci więcej niż rok wcześniej. Choć średnia skala wyszczepialności uległa w minionym roku poprawie, nadal daleko jej do wartości sprzed pandemii. Najnowszy raport UNICEF i WHO pokazuje także nierówny rozkład tempa odzyskiwania wcz...
3
4
5
6
7
8
9