Co czwarte dziecko na świecie doświadcza poważnego ubóstwa żywnościowego

Utrzymujące się nierówności ekonomiczne, konflikty zbrojne i kryzys klimatyczny przyczyniają się do rozprzestrzeniania się poważnego ubóstwa żywnościowego. W ujęciu globalnym problem ten dotyczy 181 mln dzieci poniżej 5. roku życia. Najmłodsi, którzy go doświadczają, są ...
Nie ma czasu do stracenia – miliony ludzi w Sudanie cierpią głód w wyniku intensywnych walk i braku dostępu do żywności

Czas ucieka dla milionów ludzi w Sudanie, którzy są bezpośrednio zagrożeni głodem, wysiedlani ze swoich ziem, żyją pod bombardowaniami i są odcięci od pomocy humanitarnej – napisali dyrektorzy Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) we wspólnym oświadczeniu.
10 faktów o zdrowiu i higienie menstruacyjnej w szkołach

Wiedza na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej często nie jest w wystarczający sposób przekazywana dzieciom podczas nauki w szkołach. Wśród powodów są m.in. nierówności społeczne, a także ograniczony dostęp najmłodszych do edukacji oraz podstawowych produktów i usług. ...
Niech kandydaci do Parlamentu Europejskiego usłyszą głos młodego pokolenia

Od zwiększania partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym i publicznym, przez konieczność zmian w systemie edukacji i opiece zdrowotnej, po intensyfikację zielonej transformacji i poprawę świadomości zagrożeń cyfrowych – młodzi ludzie mają bardzo konkretne potrze...
Jaką Europę wyobrażają sobie młodzi – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi obywatele pokładają w Unii Europejskiej znaczące nadzieje i mają bardzo konkretne oczekiwania wobec nowych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Tym bardziej, że do wyzwań stojących przed wybranymi w tej kadencji należy praca nad nową strategią na rzecz dzieci...
James Elder: koszmar staje się rzeczywistością

Wszystkie ostrzeżenia, wszystkie historie zabitych i rannych dzieci, wszystkie złamane serca i cały rozlew krwi, wszystkie wstrząsające dane dotyczące liczby zabitych dzieci i matek, zniszczonych domów i szpitali. Wszystko zignorowane – mówił James Elder, Rzecznik prasow...
Najmłodsi chcą bezpiecznej Europy, która z troską zajmie się ich problemami

Wojna i konflikty zbrojne oraz zdrowie psychiczne – to obszary, z którymi wiążą się najpoważniejsze obawy dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. Ponieważ politycy UE podejmują wiele ważnych decyzji, mających wpływ na życie i dobrostan najmłodszych, wraz z partnerami zaj...
Trzy czwarte dzieci w Libanie zagrożonych ubóstwem

Działania wojenne trwające w południowym Libanie zbierają tragiczne żniwo wśród cywilów. Ok. 90 tys. osób, z których jedna trzecia to dzieci, musiało opuścić domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Nasilający się konflikt oraz pogłębiające się konsekwencje kryzysu gospodarcz...
Od początku roku liczba dzieci zabitych w atakach w Ukrainie wzrosła o 40 proc.

Śmiertelne ataki w Ukrainie nie ustają. Od początku roku spowodowały znaczący wzrost liczby najmłodszych ofiar. Według zweryfikowanych przez ONZ danych od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. śmierć poniosło 25 dzieci, z których najmłodsze miało zaledwie dwa miesiące. Według d...
Brak zabawy i interakcji z rodzicami oraz stosowanie przemocy podważają poczucie własnej wartości i szkodzą rozwojowi dzieci

Zabawa odgrywa kluczową rolę w rozwoju dzieci i ma zasadniczy wpływ na zdrowie psychiczne najmłodszych, a także ich rodziców i opiekunów. Dane zebrane przez UNICEF pokazują, że wiele małych dzieci na świecie jest pozbawionych możliwości takiej interakcji. Co więcej, setk...
Co czwarte dziecko na świecie doświadcza poważnego ubóstwa żywnościowego

Utrzymujące się nierówności ekonomiczne, konflikty zbrojne i kryzys klimatyczny przyczyniają się do rozprzestrzeniania się poważnego ubóstwa żywnościowego. W ujęciu globalnym problem ten dotyczy 181 mln dzieci poniżej 5. roku życia. Najmłodsi, którzy go doświadczają, są ...
Nie ma czasu do stracenia – miliony ludzi w Sudanie cierpią głód w wyniku intensywnych walk i braku dostępu do żywności

Czas ucieka dla milionów ludzi w Sudanie, którzy są bezpośrednio zagrożeni głodem, wysiedlani ze swoich ziem, żyją pod bombardowaniami i są odcięci od pomocy humanitarnej – napisali dyrektorzy Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) we wspólnym oświadczeniu.
10 faktów o zdrowiu i higienie menstruacyjnej w szkołach

Wiedza na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej często nie jest w wystarczający sposób przekazywana dzieciom podczas nauki w szkołach. Wśród powodów są m.in. nierówności społeczne, a także ograniczony dostęp najmłodszych do edukacji oraz podstawowych produktów i usług. ...
Niech kandydaci do Parlamentu Europejskiego usłyszą głos młodego pokolenia

Od zwiększania partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym i publicznym, przez konieczność zmian w systemie edukacji i opiece zdrowotnej, po intensyfikację zielonej transformacji i poprawę świadomości zagrożeń cyfrowych – młodzi ludzie mają bardzo konkretne potrze...
Jaką Europę wyobrażają sobie młodzi – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi obywatele pokładają w Unii Europejskiej znaczące nadzieje i mają bardzo konkretne oczekiwania wobec nowych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Tym bardziej, że do wyzwań stojących przed wybranymi w tej kadencji należy praca nad nową strategią na rzecz dzieci...
James Elder: koszmar staje się rzeczywistością

Wszystkie ostrzeżenia, wszystkie historie zabitych i rannych dzieci, wszystkie złamane serca i cały rozlew krwi, wszystkie wstrząsające dane dotyczące liczby zabitych dzieci i matek, zniszczonych domów i szpitali. Wszystko zignorowane – mówił James Elder, Rzecznik prasow...
Najmłodsi chcą bezpiecznej Europy, która z troską zajmie się ich problemami

Wojna i konflikty zbrojne oraz zdrowie psychiczne – to obszary, z którymi wiążą się najpoważniejsze obawy dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. Ponieważ politycy UE podejmują wiele ważnych decyzji, mających wpływ na życie i dobrostan najmłodszych, wraz z partnerami zaj...
Trzy czwarte dzieci w Libanie zagrożonych ubóstwem

Działania wojenne trwające w południowym Libanie zbierają tragiczne żniwo wśród cywilów. Ok. 90 tys. osób, z których jedna trzecia to dzieci, musiało opuścić domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Nasilający się konflikt oraz pogłębiające się konsekwencje kryzysu gospodarcz...
Od początku roku liczba dzieci zabitych w atakach w Ukrainie wzrosła o 40 proc.

Śmiertelne ataki w Ukrainie nie ustają. Od początku roku spowodowały znaczący wzrost liczby najmłodszych ofiar. Według zweryfikowanych przez ONZ danych od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. śmierć poniosło 25 dzieci, z których najmłodsze miało zaledwie dwa miesiące. Według d...
1
2
3
4
5
6
7