Brak zabawy i interakcji z rodzicami oraz stosowanie przemocy podważają poczucie własnej wartości i szkodzą rozwojowi dzieci