Aktualności
Zanieczyszczenie powietrza i skażenie środowiska, konsekwencje katastrof naturalnych i inne oznaki zmian klimatycznych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w wielu miejscach na świecie. Naruszają także ich podstawowe prawa. Decyzje podjęte w tym zakresi...

5 czerwca 2023

Aktualności
Każde dziecko powinno mieć równe szanse, równy start i równe możliwości, bo prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci, wszędzie na świecie – taka zasada od samego początku przyświeca aktywności UNICEF. Dobrem dzieci i dążeniem do respektowania ich praw powinny kierować się...

1 czerwca 2023

Aktualności
W wyniku konfliktu, postępującego chaosu i zaniedbań w wielu obszarach życia, dziś w Sudanie wsparcia ratującego życie wymaga więcej dzieci niż kiedykolwiek wcześniej. Pilnej pomocy potrzebuje już ponad 13,5 mln dzieci i ta zatrważająca liczba cały czas rośnie.

31 maja 2023

Aktualności
W wielu miejscach na świecie kobiety i dziewczynki w czasie menstruacji zmuszone są w najróżniejszy sposób radzić sobie z brakiem odpowiednich środków higienicznych. Wykorzystanie błota, ptasich piór, gazet czy szmat zagraża ich zdrowiu i jest dalekie od fizycznego i psy...

30 maja 2023

Aktualności
Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. W ciągu ostatnich 12 m...

26 maja 2023

Aktualności
W Dniu Zdrowia Psychicznego UNICEF wskazuje, że choć podstawowe przyczyny kryzysów zdrowia psychicznego występują w dzieciństwie, nie są one nieuniknione i można im zapobiegać. Wczesne działanie w celu wsparcia dzieci i opiekunów jest najlepszą inwestycją, jaką rządy i d...

18 maja 2023

Aktualności
6 lutego trzęsienia ziemi i tysiące wstrząsów wtórnych uderzyły z niszczycielską siłą w Syrię i Turcję. Od pierwszych dni UNICEF jest na miejscu i stale pracuje, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby poszkodowanych. Zapewnia dostęp do bezpiecznej wody, usług sanitarnych i...

17 maja 2023

Aktualności
Według najnowszych szacunków w wyniku działań zbrojnych w Sudanie do sąsiednich państw musiało uciekać ponad 80 tys. dzieci, a prawie 370 tys. dołączyło do grona wewnętrznie przesiedlonych.

12 maja 2023

Aktualności
Kolejne konflikty zbrojne rozwijające się w wielu miejscach na świecie, katastrofy naturalne i ekonomiczne konsekwencje kryzysu klimatycznego oraz długofalowe skutki pandemii koronawirusa powodują, że utrzymanie wypracowanego w ostatnich latach spadku liczby dzieci zmusz...

11 maja 2023

Aktualności
Najnowszy raport UNICEF nt. wykluczenia cyfrowego pokazuje, że w wielu krajach rozwijających się dziewczynki i młode kobiety mają poważnie utrudniony dostęp do narzędzi komunikacji internetowej i technologii cyfrowych. 9 na 10 z nich pozostaje offline, podczas gdy ich ró...

8 maja 2023

1
2
3
4
5
6
7