Aktualności
Kryzys klimatyczny zagraża życiu, zdrowiu i dobrostanowi dzieci. Ich wciąż rozwijające się ciała i umysły są szczególnie narażone na zanieczyszczenie środowiska, śmiertelne choroby i ekstremalne warunki pogodowe. Mimo to, najmłodsi zostali albo zignorowani, albo w dużej ...

1 grudnia 2023

Aktualności
Niemal co minutę na malarię umiera dziecko poniżej 5. roku życia. Najpoważniej sytuacja wygląda w Afryce, gdzie notowanych jest 95 proc. wszystkich światowych przypadków zachorowań. Po programie pilotażowym w trzech krajach afrykańskich, ponad 330 tys. dawek zatwierdzone...

23 listopada 2023

Aktualności
W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy walk w Sudanie liczba rannych i zabitych dzieci w Darfurze wzrosła ponad pięciokrotnie w porównaniu do całego 2022 r. Eskalacja kryzysu humanitarnego w regionie oznacza, że zagrożone jest życie co najmniej 5 mln dzieci, które muszą mier...

22 listopada 2023

Aktualności
Wszystkie dzieci na świecie mają swoje prawa, które powinny znać, rozumieć i świadomie z nich korzystać. Za ich respektowanie, a także przybliżanie i tłumaczenie najmłodszym odpowiadają natomiast rodzice, opiekunowie i inni dorośli. Aby skierować ich uwagę na te zagadnie...

20 listopada 2023

Informacje biznesowe
Coraz częściej występujące klęski żywiołowe i kataklizmy klimatyczne odbierają najmłodszym nie tylko bezpieczeństwo i zdrowie, ale także przyszłość. Jednym z krajów Afryki najbardziej narażonych na takie tragiczne zdarzenia jest Mozambik, gdzie w ubiegłych latach skutki ...

16 listopada 2023

Aktualności
Odwiedziłam dziś Strefę Gazy, aby spotkać się z dziećmi, ich rodzinami i pracownikami UNICEF. To, co zobaczyłam i usłyszałam, było druzgocące. Dzieci doświadczyły powtarzających się bombardowań, strat i przesiedleń. Wewnątrz Strefy Gazy nie ma bezpiecznego miejsca dla mi...

15 listopada 2023

Aktualności
Na całym świecie już teraz na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji. Najnowszy raport przygotowany przez UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznyc...

14 listopada 2023

Aktualności
Młodzi ludzie chcą zmieniać świat i działać dla siebie, swoich bliskich, swoich społeczności i całego świata. Potrzebują jednak do tego wsparcia ze strony dorosłych, bo w szkole nie zawsze jest wystarczająco dużo przestrzeni na aktywności na rzecz środowiska i klimatu. U...

10 listopada 2023

Aktualności
Od prawie miesiąca świat obserwuje rozwój sytuacji w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich w szoku i przerażeniu z powodu rosnącej liczby ofiar śmiertelnych i cierpiących istnień ludzkich – napisali dyrektorzy Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) w spec...

6 listopada 2023

Aktualności
W imieniu wszystkich dzieci uwięzionych w koszmarze wzywamy świat do poprawy. Dzieci nie rozpoczynają konfliktów i nie są w stanie ich powstrzymać. Potrzebują nas wszystkich... aby ich ochrona była dla nas najważniejsza i abyśmy wyobrazili sobie przyszłość, w której będą...

31 października 2023

1
2
3
4
5
6
7