Aktualności
Rok od wybuchu przemocy w Sudanie i w miarę pogłębiania się konfliktu zbrojnego życie, edukacja i przyszłość pokolenia sudańskich dzieci wisi na włosku. Najmłodsi doświadczają największego kryzysu przesiedleńczego i szkolnego na świecie, 14 mln pilnie potrzebuje pomocy h...

15 kwietnia 2024

Aktualności
Pół roku od gwałtownej eskalacji konfliktu, sytuacja w Strefie Gazy jest nieustająco dramatyczna i stale się pogarsza. Zagrożenie atakami, głodem, chorobami rozwijającymi się z powodu braku wody i odpowiednich warunków higienicznych dotyczy dzieci i ich rodzin, a także p...

8 kwietnia 2024

Aktualności
Ponad połowa populacji Jemenu nieustająco potrzebuje pomocy humanitarnej, a prawie 10 mln dzieci wymaga wsparcia ratującego życie. Dziewięć lat po wybuchu w tym kraju konfliktu nieustająco cierpią z powodu niedożywienia i braku dostępu do podstawowych usług.

27 marca 2024

Aktualności
Woda jest niezbędna do życia. Kluczowe jednak jest, aby była to bezpieczna woda – a o taką w wielu miejscach na świecie jest coraz trudniej. Konflikty zbrojne, przesiedlenia, zmiana klimatu i katastrofy naturalne pozbawiają dzieci i całe rodziny ich podstawowego prawa – ...

21 marca 2024

Aktualności
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie – to zdobywcy trzech najwyższych grantów w realizowanym przez UNICEF Polska i ...

20 marca 2024

Aktualności
Na północy Strefy Gazy co trzecie dziecko poniżej 2 r. ż. jest obecnie poważnie niedożywione – to dwukrotny wzrost odsetka od stycznia tego roku. Według klasyfikacji IPC w tym regionie występują wystarczające wskazania do określenia sytuacji jako katastrofalna – w każdej...

19 marca 2024

Aktualności
Od 2011 r. w wyniku konfliktu w Syrii zginęło prawie 14 tys. dzieci. Powtarzające się akty przemocy, przesiedlenia, pogłębiający się kryzys gospodarczy i skrajne ubóstwo, epidemie chorób i zeszłoroczne niszczycielskie trzęsienia ziemi sprawiły, że setki tysięcy najmłodsz...

15 marca 2024

Aktualności
Najnowszy raport ONZ szacuje, że współcześnie przeżywa znacznie więcej dzieci niż kiedykolwiek wcześniej. Globalny wskaźnik śmiertelności najmłodszych poniżej 5. r. ż. spadł o ponad połowę od 2000 r. Pomimo tak wyraźnych postępów, droga do wyeliminowania wszystkich możli...

14 marca 2024

Aktualności
W wielu częściach świata kobiety jedzą jako ostatnie tylko dlatego, że są... kobietami. Takie podejście do norm społeczno-kulturowych w połączeniu z ubóstwem, konfliktami zbrojnymi i zmianą klimatu powodują, że z powodu niedożywienia, niedoboru minerałów lub anemii cierp...

7 marca 2024

Informacje biznesowe
Dzięki wsparciu spółki Konimpex, która przedłużyła swój udział w programie „Przyjaciel UNICEF”, możemy nieustająco nieść pomoc najmłodszym wszędzie tam, gdzie ich bezpieczeństwo i podstawowe prawa są zagrożone. Kolejny rok współpracy pokazuje też, że dla firmy niezmienni...

4 marca 2024

1
2
3
4
5
6
7