Aktualności
Dzieci i młodzież są jedną z grup najmocniej narażonych na negatywne skutki wykluczenia transportowego. Szacuje się, że w Polsce doświadcza go 15 mln osób, ale jak dotąd nikt nie sprawdził, ile wśród nich jest dzieci. Mając na uwadze doraźne i długofalowe konsekwencje te...

21 września 2023

Aktualności
Według najnowszego raportu UNICEF obecne tempo realizacji założeń przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. oznacza, że do 2030 r. zaledwie 25 proc. dziecięcej populacji świata będzie żyło w krajach, które te cele osiągną. Aby temu zapobiec, państwa muszą kwest...

19 września 2023

Aktualności
Po ponad dekadzie toczącego się konfliktu, dzieci w Libii dotknęła kolejna tragedia. Cyklon Daniel, który uderzył we wschodnią część kraju, pochłonął życie ponad 5 tys. osób, tysiące uznaje się za zaginione. Zniszczone domy, szpitale, szkoły i inna niezbędna infrastruktu...

15 września 2023

Informacje biznesowe
CREATON Polska sp. z o.o. trzeci rok z rzędu bierze udział w programie „Przyjaciel UNICEF”. Wsparcie firmy przełoży się na systemową pomoc dzieciom w krajach mierzących się z kryzysami humanitarnymi. Najmłodsi otrzymają wsparcie w kluczowych dla nich obszarach życia - w ...

14 września 2023

Aktualności
Trzęsienie ziemi, które w piątek późnym wieczorem nawiedziło Maroko, było najsilniejsze od 1960 r. Według szacunków ucierpiało w nim ponad 300 tys. osób, z których jedna trzecia to dzieci. UNICEF jest gotów, aby w razie potrzeby podjąć na miejscu działania humanitarne, w...

12 września 2023

Aktualności
W piątek wieczorem trzęsienie ziemi o sile 6,9 stopnia nawiedziło Maroko. Na bieżąco monitorujemy sytuację na miejscu i jeśli tylko będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi w każdej chwili uruchomić swoje wsparcie. Katastrofy naturalne, powodzie, konflikty – UNICEF jest wsz...

10 września 2023

Aktualności
Tylko 2,4% globalnego finansowania klimatycznego jest przeznaczane na wsparcie dzieci – to wnioski z nowego raportu UNICEF. Jednymi z najbardziej narażonych na negatywny wpływ zmian klimatu są najmłodsi zamieszkujący 48 z 49 krajów Afryki. Środki finansowe są niezbędne, ...

5 września 2023

Aktualności
Po raz pierwszy w historii Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych wyraźnie potwierdził prawo dzieci do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska, wydając kompleksową interpretację obowiązków państw członkowskich wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

28 sierpnia 2023

Aktualności
Złożona sytuacja geopolityczna, kryzys ekonomiczny, katastrofy naturalne i rosnące potrzeby humanitarne w wielu obszarach świata powodują, że wyzwania stojące przed pracownikami organizacji humanitarnych są coraz poważniejsze. Ich praca wiąże się też ze stale obecnym zag...

18 sierpnia 2023

Aktualności
Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie są kluczowi dla przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotk...

11 sierpnia 2023

1
2
3
4
5
6
7