Dzieci powinny znać swoje prawa i wiedzieć, gdzie szukać pomocy