Renata Bem: konieczne jest zwiększenie inwestycji umożliwiających dziewczętom realizację ich praw i osiągnięcie pełnego potencjału