Dramatyczny wzrost wskaźnika zabójstw dzieci i młodzieży w Ekwadorze