Bez wody i w ciągłym zagrożeniu – Gaza to dzisiaj najbardziej niebezpieczne miejsce dla dzieci na świecie