Ofiary wśród dzieci w Strefie Gazy zbiorowym wyrzutem sumienia