Dwie trzecie globalnych celów zrównoważonego rozwoju dotyczących dzieci może nie zostać osiągniętych do 2030 r.