W ciągu dwóch lat liczba matek cierpiących na niedożywienie wzrosła o jedną czwartą