Aktualności
Wraz z zakończeniem roku szkolnego UNICEF Polska podsumowuje wszystkie projekty edukacyjne, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich dwóch semestrów nauki. Łącznie organizacja zachęciła polskie placówki edukacyjne do wielu aktywności, w tym do udziału w czterech duż...

24 czerwca 2022