Aktualności
Na całym świecie to kobiety są najczęściej odpowiedzialne za przynoszenie wody do gospodarstw domowych – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez UNICEF i WHO. Pokazuje on wyraźne nierówności w dostępie do wody oraz usług sanitarnych i higienicznych. Jednocześni...

6 lipca 2023

Aktualności
W ciągu najbliższych dwóch lat 12 krajów w różnych regionach Afryki otrzyma 18 mln dawek pierwszej w historii szczepionki przeciwko malarii. To znaczący krok naprzód w walce z jedną z głównych przyczyn śmierci na kontynencie. Szerokie rozpowszechnienie preparatu może w p...

6 lipca 2023

Aktualności
Według najnowszych doniesień w wyniku starć w Dżeninie na Zachodnim Brzegu Jordanu zginęło co najmniej troje dzieci, a wiele innych zostało rannych. Setki rodzin musiało opuścić swoje domy, a w lokalnym obozie dla uchodźców przerwano dostawy wody i elektryczności. UNICEF...

5 lipca 2023

Informacje biznesowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN ponownie przedłużyło udział w programie „Przyjaciel UNICEF”. Dzięki tej współpracy dzieci w krajach mierzących się z kryzysami humanitarnymi otrzymają wsparcie w kluczowych dla nich obszarach życia.

30 czerwca 2023

Aktualności
Zaledwie 2,4 proc. kluczowych globalnych funduszy przeznaczanych na walkę ze zmianami klimatu można sklasyfikować jako wspierające potrzeby dzieci. Już teraz to najmłodsi ponoszą najpoważniejsze konsekwencje kryzysu klimatycznego, choć doświadczają ich w różnym stopniu, ...

22 czerwca 2023

Aktualności
Według szacunków UNICEF na koniec 2022 r. liczba dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów sięgnęła rekordowych 43,3 mln. Ta wartość podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, a wiele z przesiedlonych dzieci nie zna innego życia – zaznacza Renata Bem, Dyrekt...

20 czerwca 2023

Informacje biznesowe
Firma EURO24 dołączyła do programu „Przyjaciel UNICEF”. Założeniem programu jest wspieranie dzieci w kluczowych dla nich obszarach życia oraz niwelowanie negatywnych skutków kryzysów humanitarnych.

16 czerwca 2023

Aktualności
Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2005-2022 doszło na świecie do co najmniej 315 tys. przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w trakcie różnych konfliktów. W tym czasie zginęło lub zostało okaleczonych co najmniej 120 tys. dzieci, czyli średni...

7 czerwca 2023

Aktualności
Zanieczyszczenie powietrza i skażenie środowiska, konsekwencje katastrof naturalnych i inne oznaki zmian klimatycznych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w wielu miejscach na świecie. Naruszają także ich podstawowe prawa. Decyzje podjęte w tym zakresi...

5 czerwca 2023

Aktualności
Każde dziecko powinno mieć równe szanse, równy start i równe możliwości, bo prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci, wszędzie na świecie – taka zasada od samego początku przyświeca aktywności UNICEF. Dobrem dzieci i dążeniem do respektowania ich praw powinny kierować się...

1 czerwca 2023

7
8
9
10
11
12
13