Prawie pół miliona dzieci w Europie i Azji Środkowej przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej