Oświadczenie Kitty van der Heijden, Zastępczyni Dyrektor Generalnej UNICEF