Tylko połowa młodych ludzi potrafi wskazać prawidłową definicję zmian klimatu