Pierwsze dostawy zaopatrzenia humanitarnego wjechały do Strefy Gazy