Wysiedlenia zwiększają skalę niedożywienia dzieci na świecie