Co najmniej 100 tys. dzieci dotkniętych trzęsieniem ziemi w Maroku