Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi