Renata Bem: dzieci w Dżeninie wymagają ochrony przed przemocą, tak jak wszędzie indziej na świecie