Ubóstwo, przemoc i kryzysy humanitarne wśród najczęstszych przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży