100 dni od trzęsień ziemi w Syrii i Turcji 6,2 mln dzieci wciąż potrzebuje wsparcia humanitarnego