9 na 10 dziewczynek w krajach rozwijających się nie ma dostępu do Internetu