UNICEF: W 112 krajach na świecie spada odsetek zaszczepionych dzieci