Vectra pomaga dzieciom i przystępuje do programu „Przyjaciel UNICEF”