Skala poważnych naruszeń praw dzieci na świecie jest niewyobrażalna, alarmuje UNICEF