Kryzys żywnościowy i zagrożenie głodem rozwija się w Strefie Gazy w zatrważającym tempie

Na północy Strefy Gazy co trzecie dziecko poniżej 2 r. ż. jest obecnie poważnie niedożywione – to dwukrotny wzrost odsetka od stycznia tego roku. Według klasyfikacji IPC w tym regionie występują wystarczające wskazania do określenia sytuacji jako katastrofalna – w każdej...
Po 13 latach konfliktu tylko w tym roku pomocy humanitarnej w Syrii będzie potrzebowało 7,5 mln dzieci

Od 2011 r. w wyniku konfliktu w Syrii zginęło prawie 14 tys. dzieci. Powtarzające się akty przemocy, przesiedlenia, pogłębiający się kryzys gospodarczy i skrajne ubóstwo, epidemie chorób i zeszłoroczne niszczycielskie trzęsienia ziemi sprawiły, że setki tysięcy najmłodsz...
Śmiertelność dzieci na historycznie niskim poziomie

Najnowszy raport ONZ szacuje, że współcześnie przeżywa znacznie więcej dzieci niż kiedykolwiek wcześniej. Globalny wskaźnik śmiertelności najmłodszych poniżej 5. r. ż. spadł o ponad połowę od 2000 r. Pomimo tak wyraźnych postępów, droga do wyeliminowania wszystkich możli...
Kobieta je ostatnia – niedożywiona matka to niedożywione dziecko

W wielu częściach świata kobiety jedzą jako ostatnie tylko dlatego, że są... kobietami. Takie podejście do norm społeczno-kulturowych w połączeniu z ubóstwem, konfliktami zbrojnymi i zmianą klimatu powodują, że z powodu niedożywienia, niedoboru minerałów lub anemii cierp...
Dzieci na obszarach frontowych w Ukrainie prawie 7 miesięcy musiały spędzić w podziemnych schronach

3,3 mln ukraińskich dzieci nieustannie potrzebuje wsparcia humanitarnego. Od eskalacji wojny w lutym 2022 roku żyją w stałym strachu, doświadczają przemocy, izolacji, rozłąki z rodzinami, utraty bliskich i przesiedleń oraz zakłóceń w dostępie do nauki i opieki zdrowotnej...
Dziesięć wymagań, aby uniknąć jeszcze gorszej katastrofy w Strefie Gazy

Ludność cywilna w Strefie Gazy jest w skrajnym niebezpieczeństwie, a świat biernie patrzy. W ciągu niespełna pięciu miesięcy, które nastąpiły po brutalnych atakach 7 października i późniejszej eskalacji, dziesiątki tysięcy Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, zostało...
Renata Bem: wielowymiarowe kryzysy dotykające dzieci w UE, wymagają konkretnych działań i zapewnienia odpowiedniego finansowania

Złożone kryzysy, obejmujące kwestie zdrowotne, demograficzne, gospodarcze czy psychologiczne powodują, że nawet w krajach Unii Europejskiej, jednego z najlepiej prosperujących regionów na świecie, prawa zbyt wielu dzieci są zagrożone. Przyczyniają się do tego zmiany klim...
W Sudanie więcej dzieci jest zagrożonych niedożywieniem niż bezpośrednimi działaniami zbrojnymi

Brutalna wojna tocząca się od 10 miesięcy w Sudanie powoduje, że pomocy humanitarnej wymaga rekordowa liczba 14 mln, czyli połowa wszystkich dzieci w tym kraju. Narażone są na powszechny brak bezpieczeństwa żywnościowego, muszą mierzyć się z konsekwencjami największego n...
Renata Bem: co roku miliony dziewczynek i kobiet na świecie cierpią w wyniku okaleczenia narządów płciowych

Praktyka okaleczania żeńskich narządów płciowych narusza podstawowe prawa dziewczynek i kobiet. Zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz ogranicza potencjał do prowadzenia zdrowego i satysfakcjonującego życia – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska....
Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce – realna możliwość działania w trosce o środowisko

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie – to zdobywcy trzech najwyższych grantów w realizowanym przez UNICEF Polska i ...
Kryzys żywnościowy i zagrożenie głodem rozwija się w Strefie Gazy w zatrważającym tempie

Na północy Strefy Gazy co trzecie dziecko poniżej 2 r. ż. jest obecnie poważnie niedożywione – to dwukrotny wzrost odsetka od stycznia tego roku. Według klasyfikacji IPC w tym regionie występują wystarczające wskazania do określenia sytuacji jako katastrofalna – w każdej...
Po 13 latach konfliktu tylko w tym roku pomocy humanitarnej w Syrii będzie potrzebowało 7,5 mln dzieci

Od 2011 r. w wyniku konfliktu w Syrii zginęło prawie 14 tys. dzieci. Powtarzające się akty przemocy, przesiedlenia, pogłębiający się kryzys gospodarczy i skrajne ubóstwo, epidemie chorób i zeszłoroczne niszczycielskie trzęsienia ziemi sprawiły, że setki tysięcy najmłodsz...
Śmiertelność dzieci na historycznie niskim poziomie

Najnowszy raport ONZ szacuje, że współcześnie przeżywa znacznie więcej dzieci niż kiedykolwiek wcześniej. Globalny wskaźnik śmiertelności najmłodszych poniżej 5. r. ż. spadł o ponad połowę od 2000 r. Pomimo tak wyraźnych postępów, droga do wyeliminowania wszystkich możli...
Kobieta je ostatnia – niedożywiona matka to niedożywione dziecko

W wielu częściach świata kobiety jedzą jako ostatnie tylko dlatego, że są... kobietami. Takie podejście do norm społeczno-kulturowych w połączeniu z ubóstwem, konfliktami zbrojnymi i zmianą klimatu powodują, że z powodu niedożywienia, niedoboru minerałów lub anemii cierp...
Dzieci na obszarach frontowych w Ukrainie prawie 7 miesięcy musiały spędzić w podziemnych schronach

3,3 mln ukraińskich dzieci nieustannie potrzebuje wsparcia humanitarnego. Od eskalacji wojny w lutym 2022 roku żyją w stałym strachu, doświadczają przemocy, izolacji, rozłąki z rodzinami, utraty bliskich i przesiedleń oraz zakłóceń w dostępie do nauki i opieki zdrowotnej...
Dziesięć wymagań, aby uniknąć jeszcze gorszej katastrofy w Strefie Gazy

Ludność cywilna w Strefie Gazy jest w skrajnym niebezpieczeństwie, a świat biernie patrzy. W ciągu niespełna pięciu miesięcy, które nastąpiły po brutalnych atakach 7 października i późniejszej eskalacji, dziesiątki tysięcy Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, zostało...
Renata Bem: wielowymiarowe kryzysy dotykające dzieci w UE, wymagają konkretnych działań i zapewnienia odpowiedniego finansowania

Złożone kryzysy, obejmujące kwestie zdrowotne, demograficzne, gospodarcze czy psychologiczne powodują, że nawet w krajach Unii Europejskiej, jednego z najlepiej prosperujących regionów na świecie, prawa zbyt wielu dzieci są zagrożone. Przyczyniają się do tego zmiany klim...
W Sudanie więcej dzieci jest zagrożonych niedożywieniem niż bezpośrednimi działaniami zbrojnymi

Brutalna wojna tocząca się od 10 miesięcy w Sudanie powoduje, że pomocy humanitarnej wymaga rekordowa liczba 14 mln, czyli połowa wszystkich dzieci w tym kraju. Narażone są na powszechny brak bezpieczeństwa żywnościowego, muszą mierzyć się z konsekwencjami największego n...
Renata Bem: co roku miliony dziewczynek i kobiet na świecie cierpią w wyniku okaleczenia narządów płciowych

Praktyka okaleczania żeńskich narządów płciowych narusza podstawowe prawa dziewczynek i kobiet. Zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz ogranicza potencjał do prowadzenia zdrowego i satysfakcjonującego życia – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska....
1
2
3
4
5
6
7