Najmłodsi chcą bezpiecznej Europy, która z troską zajmie się ich problemami