Dzieci na obszarach frontowych w Ukrainie prawie 7 miesięcy musiały spędzić w podziemnych schronach