W 2024 roku UNICEF chce pomóc 94 milionom dzieci na świecie