Dzieci i rodziny zagrożone po trzęsieniu ziemi w Afganistanie