Natural Pharmaceuticals kolejny rok w programie „Firma z sercem”