Dzieci w Pakistanie wciąż cierpią przez katastrofalne skutki powodzi