7 mln dzieci w Ukrainie nie ma stałego dostępu do elektryczności, ogrzewania i wody