Zabijane, ranione, więzione – kryzys praw dziecka na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.