W 2050 roku każde dziecko na Ziemi będzie narażone na negatywny wpływ upałów