Białystok kolejnym miastem, z którym UNICEF podpisał porozumienie o współpracy